Дублікат документів

podpis_150814

 

Отримання довідок в районних органах РАГС, обласних органах РАГС і архівах, повторних свідоцтв (дублікатів) про народження, шлюб та інших документів в Україні відповідно до Наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження правил реєстрації актів цивільного стану в Україні» №52 / 5 від 18.10.2000г., а також іншими нормативно-правовими документами, встановлюється наступний порядок видачі повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану.

  1. Повторні свідоцтва (дублікати документів) видаються відповідним відділенням органів РАГС Управління юстиції, а також консульськими установами та дипломатичними представництвами України на підставі записів у книгах реєстрації актів цивільного стану на підставі заяв громадян, щодо яких зроблено запис. На свідоцтвах, що видаються повторно, проставляється штамп «Повторне».

  1. У заяві на видачу повторного свідоцтва вказується прізвище, ім’я, по батькові та адреса заявника, прізвище, ім’я, по батькові особи, щодо якої запитується свідоцтво; яке свідоцтво необхідно отримати, коли і яким органом реєстрації актів цивільного стану складено запис акта цивільного стану; з якою метою запитується повторне свідоцтво. Заява підписується заявником особисто. Якщо запитується свідоцтво про народження, то додатково необхідно вказати прізвище, ім’я та по батькові батьків. При витребуванні свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу зазначається також, з ким зареєстровано чи розірвано шлюб.

  1. Якщо в заяві про видачу повторних свідоцтв не зазначена точна дата реєстрації, то перевірка по книгах записів актів громадянського стану здійснюється за 7 років: за рік, який вказується в заяві, три попередніх і три наступні роки.

  1. Повторні свідоцтва видаються особам, щодо яких складено акт цивільного стану. Повторні свідоцтва про народження дітей, незалежно від їх віку, можуть видаватися їх батькам і усиновителям.

  1. У разі відсутності запису акта у відділенні РАЦС, заява направляється для виконання до відповідного обласного архіву органів РАЦС. Якщо запис акта відсутній і там, то заявнику надається довідка про відсутність запису акта цивільного стану.

  1. Повторні свідоцтва, щодо яких запис актів цивільного стану було здійснено в консульських або дипломатичних представництвах України, видаються відділенням РАГС Київського міського та Київського обласного управлінь юстиції, якщо такі записи були передані їм на зберігання.

Документи, які не можуть бути витребувані: трудові книжки, військові квитки, посвідчення особи.

Не підлягають задоволенню клопотання приватних осіб по витребуванню:

Отримання дублікатів документів в Україні

Для повторного витребування доказів і довідок з органів РАЦС на території України нам необхідна копія старого свідоцтва або довідки. Якщо необхідний документ загублений, і Ви не можете надати його копію, необхідно вказати всі дані з цього документу: ПІБ, дату і місце реєстрації, номер актового запису, місце і дату видачі.

Якщо Ви оформляєте довіреність за кордоном, її необхідно легалізувати за допомогою консульської легалізації або за допомогою печатки апостиль.

Після отримання повторного свідоцтва ми також можемо виконати його легалізацію, переклад і вислати Вам готове замовлення міжнародної експрес-поштою.

Вартість і терміни надання послуги з легалізації та перекладу документів залежать від країни, на території якої буде використовуватися цей документ.

Поиск