Кращі методики навчання іноземних мов дітей та дорослих

Кращі методики навчання іноземних мов дітей та дорослих

Всім зрозуміло, що без іноземної мови сьогодні неможливо обійтися: на навчанні, на роботі, на відпочинку — він потрібен скрізь. Багато з тих, хто раніше вчив мову в школі, думають, що у них немає здібностей до іноземних мов. Хоча насправді, їм просто не довелось зустріти хорошого вчителя, або вибраний метод виявився неефективним. Які методи вважаються найбільш ефективними?

Зміст статті:

 • Комунікативна методика
 • Проектна методика
 • Методика інтенсивного навчання
 • Методика діяльнісного навчання
 • Дистанційна методика із застосуванням відеозв’язку

Комунікативна методика для вивчення іноземної мови та всебічного розвитку

Мета навчання — якісне оволодіння іншомовною культурою, зокрема навчальні, розвиваючі і пізнавальні аспекти.
Тобто, вивчення:

 • Граматики і мовної системи мови.
 • Мовної культури.
 • Характеру і особливостей мови.

Даний підхід сприяє не тільки засвоєнню мови, як певного засобу спілкування, але і також розвитку особистісних характеристик учня.

Особливості комунікативної методики:

 • Оволодіння аспектами мовної культури через безпосереднє спілкування.
 • Перехід на особистісне спілкування вчителя та учнів, що визначає позитивний психологічний клімат в роботі з аудиторією.
 • Використання будь-яких способів спілкування: інформаційний — обмін думками, інтерактивний — взаємодія двох сторін на базі якої-небудь діяльності, персептивный — замість статусів мають значення особистості.
 • Створення мотивації. Тобто, потреби в спілкуванні для оволодіння мовою.
 • Максимальне використання всіх наявних можливостей навчальних ситуацій.
 • Обговорення ситуацій, побудова яких відбувається на базі відносин учнів.
 • Оволодіння (в якості додаткового фактора при засвоєнні матеріалу) невербальними засобами спілкування: позами, дистанцією, мімікою і жестами.
 • Рівномірний розвиток всіх сторін мови (письмова, говоріння, читання і аудіювання).
 • Принцип новизни: відмова від зазубрювання одного і того ж матеріалу і використання вправ, які містять нову інформацію. Тобто, розвиток речепроизводства та ін.

Проектна методика вивчення іноземної мови для розвитку творчого потенціалу

Сплеск методу припав на двадцяті роки. Останні 20 років методика відроджується в сучасному трактуванні, об’єднуючи технічний напрям і гуманітарно-художнє.

Особливості проектної методики

 • Навчання творчого мислення, самостійного планування дій та ін.
 • Особлива форма навчання — у вигляді проектів. Тобто, конструювання змісту спілкування.
 • Основна роль відводиться принципом зовнішньої (мовленнєва діяльність) і внутрішньої (робота над проектами, розвиток творчого потенціалу) активності.
 • Можливість самостійного конструювання змісту спілкування.
 • Поєднання роботи над проектом з міцної мовної бази.
 • Граматика має вигляд таблиці, що істотно спрощує її засвоєння.

Яскраво виражених недоліків методика не має. Позитивна ж риса — розвиток розумового процесу учнів.

Позитивна методика інтенсивного навчання для освоєння іноземних мов

Даний метод з’явився ще в кінці 60-х, завдяки психотерапевта Лозанову, і має в основі сугестивний вплив на учнів. Тобто, активізації резервних можливостей психіки через суггестию (навіювання).

Особливості методики інтенсивного навчання

 • Навіювання відбувається за рахунок особливих словесних і емоційних конструкцій.
 • Завдяки сугестії, можна минути або ж зняти ті психологічні бар’єри, що спостерігаються у багатьох учнів.
 • Використання різних видів мистецтва на заняттях з метою емоційного впливу.
 • Атмосфера занять створюється таким чином, щоб вивчення мови супроводжували виключно позитивні емоції. Це забезпечує більш ефективне засвоєння матеріалу.
 • Основа навчання — використання рольових ігор.
 • Невід’ємна частина методики — спілкування і колективна взаємодія.
 • Певна концентрація навчального часу. Як правило, 6 годин на тиждень: 3 заняття/2 години.

Найбільша перевага методу — ефективність і швидке отримання результатів, а також комфортна в психологічному сенсі обстановка на заняттях. Що стосується недоліків, до них можна віднести великий обсяг матеріалу за один раз і другорядність письмових форм спілкування.

Методика діяльнісного навчання іноземним мовам для активності учнів

Метод з 80-х років, який представляє собою навчання мови в єдності всіх функцій на основі логічного мислення.

Особливості методики діяльнісного навчання

 • Методика доступна вже в підлітковому віці. Для молодшого віку — зарано, в силу відсутності логічного мислення.
 • Навички діяльності формуються окремо від навичок роботи з навчальним змістом.
 • Виділення мовних мовленнєвих комунікативних одиниць.
 • Використання умовного перекладу.
 • Принцип активності учня.

Плюси методу: формування навичок у виборі мовних засобів на основі вміння побудови логічного ланцюжка і сенсу сообщаемого, широка мовна практика. Недоліки: недостатня взаємозв’язок між цілями навчання, низька самостійно-пізнавальна діяльність, недоступність методики для дітей.

Іноземна мова дистанційно з застосуванням відео — найсучасніша методика

Найбільш досконалою технологічної групою з трьох (інтернет, кейсові технології, супутникові) є інтернет-технологія з використанням відеозв’язку.

Особливості такого дистанційного навчання

 • Очне навчання (учень і викладач бачать один одного).
 • Особлива увага — розмовній практиці, що забезпечує ефективність вивчення мови та вільний пояснення на ньому, у відповідності з його сучасним стилем.
 • Основа навчання — програми, створені провідними університетами, а також мовними центрами відповідних країн, та визнані найкращими у світі.
 • Використання сучасних електронних ресурсів освіти (програми, відео матеріали, інтерактивні розробки тощо).
 • Підвищена швидкість навчання, міцне закріплення навичок.
 • Можливість і привабливість навчання для дітей.
 • Залучення кращих фахівців, незалежно від їх місця перебування.

Переваги методу: можливість навчання з будь-якої точки світу (з доступом до мережі) і в будь-який час, вибір потрібної інтенсивності занять, формування відмінного вимови, підвищення мотивації, більш низька вартість занять.

Автор: Наталі.

Інформація взята з сайту:http://owoman.com.ua/krashhi-metodiki-navchannya-inozemnih-mov-ditej-ta-doroslih.html

Поиск