Навчання в Чехії

Навчання в Чехії

7pfa4AaQ-ig

Вища освіта в Чеській Республіці завдяки своїй високій якості має світову репутацію. Це якість гарантується національною системою регулювання та контролю якості. Акцент на освіті є зрозумілим, оскільки вона завжди відігравала ключову роль у житті чеського народу. Ще в 1348 році в Празі чеським королем Карлом IV був заснований перший університет у Центральній Європі. Навчання та дослідження мають принципове значення для нового розвитку нації в її сучасній історії. Чеська Республіка, невелика країна в серці Європи, добре усвідомлює, що міжнародне співробітництво в галузі науки та інновацій є прерогативою для довгострокового успіху в глобалізованому світі.

Навчання в Чеській Республіці, в країні, що є на перехресті культур, добре підходить для розвитку відкритого мислення та зміцнення здібностей кожного студента, щоб працювати разом з іншими людьми найрізноманітнішого походження. Таким чином, воно може також служити в якості концентратора для подальшої адаптації в сучасному освітньому середовищі як на європейському, так і на глобальному рівні. Рівень життя в Чехії досить високий, а вартість життя залишаються помірною.

Кожного року Міністерство освіти, молоді та спорту Чеської Республіки пропонує стипендії для підтримки навчання іноземних студентів в чеських державних вузах:
1. Державні стипендії (за умови іноземного співробітництва в області розвитку);
2. Надання стипендій згідно з двосторонніми міжнародними угодами про співробітництво в галузі освіти.

Крім того, чеські університети та інститути забезпечують широкий спектр високоякісних навчальних програм,  курсів, які охоплюють багато областей знань і досвіду, англійською мовою. Кожний навчальний заклад публікує на своєму веб-сайті  детальну інформацію щодо можливостей навчання (див. нижче).

Для одержання подальшої інформації відвідайте наступні сайти:
Загальна інформація про навчання в Чеській Республіці; Список чеських вищих навчальних закладів; інформація щодо можливостей одержання стипендій
Міністерство освіти, молоді та спорту
Чеський національний академічний пізнавально-інформаційний центр
Стипендії
• Інші корисні посилання: www.czech.cz, www.dzs.cz

Инфорацiя щодо сертифікованого іспиту з чеської мови

Сертифікований іспит з чеської мови на рівень А1, А2, В1, В2. Чеський центр у Києві спільно з Карловим університетом у Празі, проводять набір для усіх бажаючих підтвердити свої знання з чеської мови.
Вам потрібен сертифікат чи диплом для роботи, навчання чи візи? Бажаєте перевірити свої знання з чеської мови? У Чеському центрі Ви можете скласти сертифікований іспит на знання чеської мови, що визнається у всьому світі.
Сертифікований іспит з чеської мови для іноземців перевіряє отримані знання на всіх чотирьох рівнях (читання, розуміння, писання, говоріння) у відповідності з Загальноєвропейськими критеріями ступеня володіння мовами. На іспиті перевіряються основні мовленнєві навички, їх письмовий та усний прояв (аудіювання, читання, розповідь, ведення діалогу).
Екзамен визнається багатьма роботодавцями Чеської Республіки та закордоном, більшістю вищих навчальних закладів ЧР. Іспит може допомогти Вам при вступі до ВУЗу й у кар’єрному рості, на його основі можна оцінити свої успіхи у вивченні чеської мови.
Іспит проводиться викладачами Інституту мовної й професійної підготовки Карлового університету.
Складові частини іспиту
Читання з переказом і відповіддю на питання
\ Аудіювання
\ Лексико-граматичний тест (лише для рівня В2)
\ Твір
\ Усна частина
Тривалість екзамену — за рівнями
\ Рівень А1 — Читання + Твір 60 хв., Аудіювання — 20-25 хв., усна частина — 5-8 хв. На одну людину;
\ Рівень А2 — Читання 45 хв., Аудіювання 20-25 хв., Твір 40 хв., усна частина 10 хв. (на двох);
\ Рівень В1 — Читання 50 хв., Аудіювання 30-35 хв., Твір 60 хв., усна частина 15-18 хв. (на двох);
\ Рівень В2 — Читання 40 хв., Аудіювання 30-35 хв., Лексико-граматичний тест 30 хв., твір 80 хв., усна частина 20-24 хв. (на двох).
Оцінювання екзамену
Результати іспиту визначаються оцінками «Склав/ла» та «Не склав/ла». Для оцінки «склав/ла» необхідно набрати як мінімум 60% (це стосується і окремих частин екзамену). При цьому в одній із письмових частин екзамену можна отримати лише 50%. Сертифікат не має часових обмежень у дії та видається двома мовами: англійською та чеською.

Вартість екзамену
А1 — 150 євро,
А2 — 160 євро,
В1 — 190 євро,
В2 — 200 євро.

Існує системи знижок для слухачів курсів чеської мови при Чеському центрі в Києві.
Місце проведення іспиту Чеський центр

Оплатити іспит можливо готівкою або грошовим переказом.

Для запису на сертифікований іспит заповніть, будь ласка, он-лайн заявку http://ujop.cuni.cz/prihlasky/prihlaska_cce_cc_ru.php

Інформація взята з сайту: http://www.mzv.cz/

Поиск