Навчання в Німеччині

Німеччина належить до числа перших європейських держав, що підписали в 1999 році Болонську декларацію про створення єдиного загальноєвропейського освітнього простору

 Особливості вищої освіти Німеччини

У вузах країн-учасниць вводяться близькі за типом навчальні програми та дипломи, що дають можливість підвищення академічної мобільності, полегшення взаємного визнання дипломів і забезпечення конкурентоспроможності європейських вузів.

Головний елемент Болонського процесу, до якого в даний час підключилися 46 держав — це дворівнева система навчання: бакалавр (BA — Bachelor) — магістр (MA — Master). Крім цього, ряд країн вже визнали аспірантуру (Promotion) в якості третього рівня.

Оцінка академічної успішності в рамках Болонського процесу відбувається за Європейською системою заліку знань (ECTS — European Credit TransferSystem). ECTS оцінює навчальне навантаження студентів за обсягом роботи, необхідного для успішного закінчення навчання. Одна кредитна одиниця ECTS відповідає 30 годинам навчального навантаження.

На даний момент в німецьких вузах паралельно співіснують дві структури навчання: нова дворівнева система бакалаврмагістр, а також традиційні навчальні програми з отриманням диплома (спеціаліста) або магістра (Magister Artium).

Бакалавр (Bachelor) — перший диплом, що дає право на професійну діяльність. Тривалість навчання складає 3-4 роки, для допуску необхідний атестат про закінчену середню освіту (Abitur). Для отримання ступеня бакалавра необхідно набрати, в залежності від навчального плану від 180 до 240 кредитних одиниць. Бакалаврат дає базові знання за фахом і методичні навички, а також широку професійну орієнтацію;

Магістр (Master) — другий диплом після 1-2 років навчання (60-120 кредитних одиниць). Початок навчання або відразу після бакалаврату, або після декількох років професійної діяльності. У магістратурі акцент робиться на більш глибоку спеціалізацію та на наукову роботу. Магістратура, як і диплом спеціаліста є передумовою для допуску до аспірантури;

Диплом (Diplom) — традиційна форма навчання, яка завершується дипломною роботою, а також письмовими та усними іспитами;

Magister Artium — свідоцтво про успішно закінчений курс із гуманітарних та соціальних наук, в рамках якого допускаються різні комбінації дисциплін;

Державний іспит (Staatsexamen) — форма навчання з медицини, права, фармацевтики, а також для вчителів середньої школи, що закінчується державним іспитом. Держіспит приймає державна екзаменаційна комісія. Зміст курсів та іспитів регулюється у законодавчому порядку. Перший держіспит зазвичай теоретичний, другий — завершує цикл професійної практичної підготовки;

Аспірантура (Promotion) — розглядається в Німеччині як третій ступінь Болонського процесу. Написання дисертації можливо тільки в університетах. Підготовка дисертації (Promotion), пов’язана з проведенням незалежного наукового дослідження, триває протягом 2-4 років після отримання магістерського або еквівалентного ступеня (Diplom / Erstes Staatsexamen / Magister Artium). Ступінь кандидата наук (Doktor) присвоюється після написання дисертації та успішної здачі усного іспиту, або захисту дисертації.

Структура навчальних програм

— Початковий (Grundstudium);

— Основний (Hauptstudium).

Вивчення дисциплін початкового циклу в університетах триває в середньому 4 семестри (2 навчальних роки) і закінчується здачею проміжних іспитів (Diplom-Vorprufung, Zwischenprufung). Успішне складання цих іспитів дає студентові право продовжувати навчання у Німеччині на другому ступені, тобто перейти на основний цикл навчання (Hauptstudium).

Навчання на основному циклі (Hauptstudium) передбачає поглиблене вивчення дисциплін спеціалізації, триває зазвичай ще 5 семестрів і закінчується випускними іспитами на отримання диплома (Diplom).

Початок і тривалість навчання

Навчальний рік поділяється на два семестри. Зимовий семестр починається, як правило, в жовтні, річний семестр — у квітні. Вільний від занять час передбачено для здачі іспитів і проходження практики.

Для кожної дисципліни відповідне Положення про навчання встановлює стандартний термін навчання, за який воно може або має бути завершено. У цей термін включені семестр практики або стажування, а також завершальна фаза іспитів. За традиційним навчальним програмам стандартний термін становить 9-10 семестрів, за бакалаврськими програмами — 6 семестрів, за магістерськими — від 2 до 4 семестрів.

 

Інформація взята з сайту:http://osvita.ua/abroad/higher_school/germany/7602/

Поиск