Китайська мова

0BmtCAvkOVU

Китайська мова (汉语, hànyǔ, 中文,  zhōngwén) — найбільш поширена сучасна мова, відноситься до китайсько-тибетської (сино-тибетської) мовної сім’ї. Спочатку була мовою основної етнічної групи Китаю — хань. У своїй стандартній формі китайський є офіційною мовою КНР і Тайваню, а також одним з шести офіційних і робочих мов ООН. Китайська мова є офіційною мовою КНР, Тайваню і Сінгапуру. У всьому світі на ньому говорять понад 1,3 млрд чоловік.

Китайська служить однією з 6 офіційних і робочих мов ООН. Історично це мова народності хань, яка домінує в національному складі КНР (більше 90% населення країни).

У нашому центрі навчальний процес структурований відповідно до міжнародної системи рівнів володіння китайською мовою.

Рівні володіння японською мовою:

HSK(一级),

HSK(二级)

Рівні 1, 2

У процесі вивчення китайської мови на першому і другому рівнях слухачі отримують базові знання з фонетики, граматики, иероглифики і лексиці китайської мови. За цей період студенти вивчають 500 ієрогліфічних знаків і 1000 лексичних одиниць із загальної та побутової тематики.

Після закінчення другого рівня слухачі можуть підтримати розмову на вивчені теми, зробити невелике повідомлення, записати текст, використовуючи ієрогліфічну систему, та транскрибувати його.

 

 

HSK(三级),

HSK(四级)

Рівні 3, 4

На заняттях третього і четвертого рівнів триває вивчення китайської граматики, лексики, фразеології і ієрогліфічної системи писемності. До кінця четвертого періоду навчання словниковий запас студентів становить 1500 лексичних одиниць та 1100 ієрогліфічних знаків. Після закінчення четвертого рівня слухачі можуть читати зі словником неадаптовані тексти середнього ступеня складності.

 

 

HSK(五级),

HSK(六级)

Рівні 5, 6

З п’ятого рівня починається поглиблене вивчення китайської мови, навчальний процес акцентований на активному використанні пройденого фонетичного, лексичного, граматичного, ієрогліфічного матеріалу в усній і письмовій мові. За час навчання на цих рівнях студенти вивчають 1500 нових лексичних одиниць і 650 ієрогліфічних знаків.

Після закінчення сьомого рівня слухачі можуть читати тексти середньої складності, володіють ієрогліфічною системою писемності, розуміють усну мову китайську мову, можуть підтримати розмову на різні теми і висловити свою точку зору з будь-якого питання.

Кожні курси вивчення китайської мови завершуються іспитом, успішна здача якого дозволяє студентам перейти до наступного навчального етапу. У разі успішного складання фінального іспиту учні також отримують диплом встановленого зразка, що підтверджує їх рівень володіння китайською мовою.

Мовні курси проводяться за підручниками, які видаються в Китаї: 快乐汉语, 学汉语.

Міжнародні іспити з китайської мови:

Hanyu Shuiping Kaoshi (汉语水平考试, Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì) — стандартизований кваліфікаційний іспит з китайської мови (путунхуа) для осіб, які не є носіями китайської мови, а саме іноземних студентів, зарубіжних китайців і представників етнічних меншин, які проживають в КНР. Кваліфікаційний іспит HSK є єдиною формою атестації іноземних учнів. Результати іспиту HSK визнаються в усьому світі.

Поиск