Хімія

Даний матеріал — це результат багаторічної роботи з учнями, в якому намагались врахувати не тільки всі нюанси підготовки до тестування, а й допомогти «зрозуміти» такий предмет як Хімія, що, безумовно, допоможе в розв’язку завдань підвищеної складності, творчих завдань. Після кожного уроку є тестові завдання, де ви можете практикуватись та закріплювати пройдений матеріал.

Допоможе не лише тим, хто готується до ЗНО, але й буде корисним при підготовці до олімпіад, шкільних уроків, МАН, відповідних конкурсів тощо.

ЗНО з хімії 2017?

Це 54 тестових завдання, які потрібно ВСІ виконати за 150 хвилин. Зробивши це максимально успішно, ти отримаєш 86 тестових балів, які переведуться у 200-бальну рейтингову шкалу. А також варто пам’ятати про пороговий бал, який на ЗНО 2016 з хімії зупинився на позначці 19 тестових балів.

Видів завдань є декілька. Детально з ними та критеріями їх оцінювання можна ознайомитись у характеристиці тестування. Коротко нагадаємо, що є: завдання з вибором однієї правильної відповіді; завдання на встановлення відповідності; завдання на встановлення правильної послідовності та завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

Крім характеристики на самому старті знайомства з тестами треба ще й з програмою ознайомитись. Без неї ніяк, адже там – все, що треба вивчити чи повторити, чи просто прочитати і впевнено сказати: «Я ж це знаю!»

 

Готуємось до ЗНО з хімії, тобто хімічимо.

Насправді це дуже зручно і ефективно. Підготовка до ЗНО показує себе з найкращого боку, оскільки те, що раніше потрібно було десь в когось шукати, зараз практично у вільному доступі та безкоштовно. Навіть, якщо мова йде про самостійну підготовку.

Можна виділити декілька етапів підготовки:

  1. Уважно вивчаєшпрограму, характеристику, критерії оцінювання ЗНО з хімії
  2. Проходиш повний тест, визначаєш проблемні теми і свої «слабинки», наприклад, встигаєш – не встигаєш. Мимаємо такі тести, декілька секунд реєстрації і відкривається доступ не лише до них, а й до нашого форуму. Там можеш дошукати те, що не вдається знайти, та навіть розв’язувати задачі чи складні завдання.
  3. Ліквідовуєш прогалини, знову проходиш тести.
  4. В проміжках – читаєшісторії «бувалих» ЗНОшників, поради, секрети ЗНО. Для цього в нас цілий розділ з хімії, та ще декілька загальних.
  5. Перед ЗНО – повторюєш конспекти, таблиці, формули, схеми. Проходиш ще n-у кількість тестів. Коротко кажучи, налаштовуєшся на успіх.

Якщо вірити тим, хто вже пройшов ЗНО з хімії (а їм варто і треба вірити!), то тестування – це лише приємна прогулянка, порівняно з тим, що чекає тебе в університеті. Тому хвилювання тут великого не повинно бути, зате підготовка серйозною – обов’язково.

1. Вступ до хімії
2. Хімічна реакція
3. Будова атома. Періодичний закон
4. Хімічний зв’язок. Суміші. Електролітична дисоціація
5. Оксиди. Основи. Кислоти. Солі
6. Метали
7. Галогени. Оксиген та Сульфур
8. Нітроген. Фосфор. Карбон. Силіцій
9. Вступ до органічної хімії. Вуглеводні
10. Спирти. Альдегіди. Карбонові кислоти
11. Жири. Вуглеводи. Аміни та Амінокислоти

1400

Поиск