Риторика

 Риторика (ораторське мистецтво) — здатність говорити з групою людей структурованим, зваженим способом з метою дати інформацію, вплинути, або розважити слухачів, використовуючи при цьому ефективні навички оратора.

Ще не так давно всі ми жили в одній великій країні, де все і все було однаковим. За радянських часів не потрібно було виділятися, або якось заявляти про себе. Зараз же обставини істотно змінилися на ринку праці і в будь-якій сфері діяльності цінуються індивідуальні здібності людини. Зараз кожен повинен володіти вмінням заявити про себе, розповісти про свої знання і вміння. Причому робити це швидко і доступно. Риторика ж розвиває всі аспекти особистості: дає основи ефективного спілкування, дозволяє «вибудувати» свою мовну поведінку в кожній конкретній ситуації, побороти найрізноманітніші збіги життєвих обставин, які підкидає дорослій людині все більш складне і насичене сучасна життя.

mNVTDUpZRqw

Даний курс є унікальним курсом з придбання та розвитку навичок ораторського мистецтва. Він містить оригінальні розробки бізнес тренерів, психологів, лінгвістів, педагогів. Після засвоєння даного курсу людина отримає можливість легко і ефективно виражати свої думки, швидко реагувати на поставлені питання і виникаючі завдання.

В першу чергу дана методика призначається всім тим, хто незадоволений своїм рівнем міжособистісного спілкування в колективі або при індивідуальному спілкуванні. Ви придбаєте ефективніші навички спілкування з людьми в цілому. Це особливо актуально для учнів шкіл та ВНЗ, підприємців, менеджерів і керівників будь-якого рівня, представників сфери торгівлі і надання послуг, педагогів, суспільно-політичних діячів, юристів і всіх, хто бажає якісно поліпшити свої навички спілкування з людьми.

Основна робота курсу спрямована на відпрацювання навичок жестикуляції, візуального контакту з аудиторією, вміння утримувати інтерес і увагу аудиторії, чітко і структуровано виступати перед співрозмовниками (слухачами). Тренінги проходять в максимально активній формі. Понад 70% навчального часу відведено на тренувальні вправи, які постійно змінюють одна одну. Розвиток основних навичок ораторського мистецтва супроводжується постійним поліпшенням уваги і образного мислення. Тренінг максимально спрямований на оволодіння ораторським мистецтвом як стійкого досвіду що активно застосовується в щоденній діяльності. Одне з основних завдань — зміна характеру поведінки учасника тренінгу з стану невпевненості в собі, заїкання, невміння презентувати себе на впевнену в собі спокійну особистість, людини готової висловитися публічно де і коли завгодно. Формування харизматичного лідера, що вміє переконувати.

Результати курсу:

1. Придбання повної впевненості в собі при виступі.

2. Оволодіння умінням виступати (спілкуватися) з інтонацією, мімікою і жестикуляцією, емоційний контроль над аудиторією.

3. Поліпшення дикції, артикуляції, чіткості мови і постановки голосу.

4. Уміння доступно передати свої думки і переконати співрозмовника.

5. Уміння творчо підходити до виступу, переговорів, презентацій, співбесіди, якісно підготувавши і продумавши їх.

Формат навчання: індивідуально, пара, мінігрупа.

Тривалість базового курсу: 16 занять по 1 годині кожне.

Поиск